Giải nhất 070 990
Giải nhì 979 533 718 984
Giải ba 359 369 746 918 123 824
Giải KK 909 778 019 014 000 982 434 213
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 517 800
Giải nhì 294 134 107 286
Giải ba 084 324 402 857 444 250
Giải KK 153 300 814 005 371 740 946 629
Giải nhất 677 624
Giải nhì 651 595 933 790
Giải ba 366 494 611 530 027 854
Giải KK 257 530 624 210 269 695 701 287

Dò vé số