Giải nhất 050 820
Giải nhì 807 520 796 845
Giải ba 221 728 706 708 426 754
Giải KK 886 644 875 606 543 733 470 725
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 695 061
Giải nhì 618 923 879 178
Giải ba 628 452 557 645 958 565
Giải KK 792 897 256 206 383 845 631 427
Giải nhất 971 414
Giải nhì 716 408 240 119
Giải ba 059 329 007 059 515 609
Giải KK 390 477 211 793 948 776 333 786

Dò vé số